Operations

Shipping and Warehouse Operator - Sofia, Bulgaria

JOB.TITLE

 • OU.DIVISION

 • EMPLOYMENT.TYPE

 • OU.LOCATION


За позицията:

Основните ангажименти на ролята на Оператор в Складовата зона включват:

 • Дейности, свързани с входящи доставки – получаване, инспекция и др. с оглед спазване на поставените срокове, количество и качество
 • Дейности, свързани с изходящи пратки – изпълняване, проверка, експорт и др. с цел навременно транспортиране
 • Поддръжка на складовата площ в съответствие с инструкциите за опазване на околната среда

Изисквания:

 • Предишен опит на позиция в склад и/или с визуален контрол на качеството ще се счита за предимство
 • Демонстриране на концентрация и прецизност по време на работа,
  с отношение към качеството
 • Желание за работа в бързопроменяща се работна среда и способност за работа под напрежение
 • Способност за работа в екип

Предлагаме приятна работна атмосфера в международна компания, както и професионално обучение и възможности за развитие.

В случай, че позицията представлява интерес, очакваме Вашите кандидатури най-късно до 22/09/2020.

Inspired Engineering