Operations

Старши Оператор, Отговорник обучения - Sofia, Bulgaria

JOB.TITLE

 • OU.DIVISION

 • EMPLOYMENT.TYPE

 • OU.LOCATION
Вашата бъдеща работа

Мелексис България търси мотивиран специалист, който да заеме позицията Старши Оператор, Отговорник обучения за зона Rasco:

 • Активно движи и подсигурява процеса по въведение и обучение на новопостъпилите служители
 • Актуализира и създава нови работни инструкции при необходимост
 • Допринася и следи за непрекъснатото подобряване на качеството и ефективността на работния процес по отношение на Операторите и техните обучение и адаптация
 • Следи обработването на продукцията в съответствие с инструкциите за работа по време на обучението
 • Попълва коректно съответните данни в ERP система и/или придружаващата ги документация

Вашия профил

 • Средно образование (с техническа насоченост ще се счита за предимство)
 • Предишен опит при работа в производствена среда и техническо оборудване е задължителен
 • Разбиране и спазване на установените стандарти за работа
 • Позитивно и отговорно отношение към работните задължения; способност за предаване на знания към екипа
 • Екипен играч с много добри комуникативни умения
 • Основно владеене на английски език
 • Добра компютърна грамотност (MS Office)

Ние предлагаме:

 • Предизвикателна работа в динамична високо-технологична международна среда
 • Възможността да поемете собствеността върху вашата професионална страст и да допринесете за успеха на компанията
 • Приятна, ориентирана към екипа професионална атмосфера в плоско-структурирана организация
 • Разнообразни възможности за развитие

Inspired Engineering