Operations

Shipping and Warehouse Operator - Sofia, Bulgaria

JOB.TITLE

 • OU.DIVISION

 • EMPLOYMENT.TYPE

 • OU.LOCATIONМелексис България е инженерна компания с присъствие в 12 локации по света: България, Белгия, Германия, Украйна, САЩ, Италия, Франция, Швейцария, Китай, Япония, Филипините. Специализирана в проектиране и тестване на интегрални схеми, компанията предоставя високотехнологични решения в областта на микроелектрониката. Създадена е през 1989 г. в Белгия, а през 2000г. стъпва и на българския пазар. В България, Мелексис разполага с развойна и производствена база.

За разрастващата ни дейност, търсим мотивирана личност, която да се присъедини към нашия екип на позицията Оператор Склад.

За позицията:

Основните ангажименти на ролята на Оператор в Складовата зона включват:

 
 • Дейности, свързани с входящи доставки – получаване, инспекция и др. с оглед спазване на поставените срокове, количество и качество
 • Дейности, свързани с изходящи пратки – изпълняване, проверка, опаковане, експорт и др. с цел навременно транспортиране
 • Поддръжка на складовата площ в съответствие с инструкциите за опазване на околната среда

Изисквания:

 • Предишен опит на позиция в склад и/или с визуален контрол на качеството ще се счита за предимство
 • Демонстриране на концентрация и прецизност по време на работа, отношение към качеството
 • Желание за работа в бързо променяща се, динамична работна среда
 • Способност за работа в екип
 • Основни компютърна грамотност и познания по английски език са сериозно предимство

В случай, че позицията представлява интерес, моля изпратете актуално СВ.