Технически Оператор - Sofia, Bulgaria

JOB.TITLE

 • OU.DIVISION

 • EMPLOYMENT.TYPE

 • OU.LOCATION
За позицията

Мелексис България търси високо мотивирана личност, която да изпълни ролята на Технически Оператор, за да подпомогне екипа при извършване на дейности по поддръжка като почистване, подмяна на определени части, смазване и др. на производственото оборудване.

Основни отговорности:

 • Прилагане на работни инструкции за извършване на основни дейности по превантивна поддръжка като проверка, почистване, смазване, както и доклад за налични аномалии
 • Откриване и проследяване на всяко отклонение в процеса, с цел да се предприемат ранни коригиращи действия и да се сведе до минимум евентуално неблагоприятно въздействие върху производствения процес
 • Приемане и поддръжка на резервни части, както и тяхното разпределяне, подреждане и запис в съответната система
 • Активно подпомагане и участие в процеса на непрекъснато подобряване на качеството и производителността, за да се подпомогне контрола на разходите и оптималния отговор на нуждите на клиентите

Изисквания

 • Образованието с техническа насоченост (механика, автоматизация или електроника) е сериозно предимство
 • Добри познания и умения за работа с тестови настройки и производствено оборудване
 • Разбиране и прилагане на работни инструкции, свързани с основната поддръжка, тестови настройки и оборудване
 • Възможност за извършване на фина, прецизна ръчна работа (запояване, сглобяване, пробиване, окабеляване и др.)
 • Готовност за работа на смени (24/7) по предварително изготвен график
 • Добра компютърна грамотност
 • Основно владеене на английски език

Ние предлагаме:

 • Работа в голяма международна компания
 • Професионално обучение и възможност за кариерно развитие
 • Приятна работна атмосфера