Operations

Senior Operator - Sofia, Bulgaria

JOB.TITLE

 • OU.DIVISION

 • EMPLOYMENT.TYPE

 • OU.LOCATION
Основни задължения:

 • Изпълнение на всички необходими процедури за тестване и подготвяне на тестови настройки, хардуер и кабели

 • Изпълнение на всички необходими стъпки за прехвърляне и опаковане в съответствие с инструкциите за работа, за да се гарантира, че продукцията ще бъде непокътната до местоназначението си
 • Откриване и съобщаване на всяко отклонение от процеса по време и в края на смяната

 • Прилагане на процедури и работни инструкции, за да се гарантира качество и ефективност в стъпките на производствения процес

 • Извършване на всички необходими визуални проверки за стартиране на оборудването във производството

 • Извършване на специфични проверки на качеството

 • Обучаване и преквалифициране на нови оператори и осигуряване на добър трансфер на знания

Изисквания към кандидата:

 • Средно образование (с техническа насоченост ще се счита за предимство)

 • Минимум 3 години съответен трудов стаж

 • Работни познания за производствените процеси и продуктовите потоци

 • Работни познания за производствени процеси и оборудване за визуална инспекция и опаковане на продукцията

 • Работно познаване на ISO/TS16949 и ISO14001 и на съответните изисквания на клиента

 • Нагласа за поемане на отговорност, грижа за развитието на другите хора, споделяне на знания

 • Добро владеене на английски език (ще се счита за предимство)

Ние предлагаме:

 • Предизвикателна работа в динамична високотехнологична международна среда
 • Професионално обучение и възможност за кариерно развитие
 • Приятна работна атмосфера