Operations

Shipping and Warehouse Operator - Sofia, Bulgaria

Shipping and Warehouse Operator

 • OU.DIVISION

 • EMPLOYMENT.TYPE

 • OU.LOCATION
За позицията:

Основните ангажименти на ролята на Оператор в складовата зона включват:

 • Дейности, свързани с входящи доставки – получаване, инспекция и др. с оглед спазване на поставените срокове, количество и качество

 • Дейности, свързани с изходящи пратки – изпълняване, проверка, опаковане, експорт и др. с цел навременно транспортиране

 • Поддръжка на складовата площ в съответствие с инструкциите за опазване на околната среда

Изисквания:

 • Предишен опит на позиция в склад и/или с визуален контрол на качеството ще се счита за предимство

 • Демонстриране на концентрация и прецизност по време на работа, отношение към качеството

 • Желание за работа в бързо променяща се, динамична работна среда

 • Способност за работа в екип

 • Основни компютърна грамотност и познания по английски език са сериозно предимство

Ние предлага:

 • Предизвикателна работа в динамична високотехнологична международна среда
 • Възможността да поемете собственост върху своята професионална страст, за да допринесете за успеха на компанията
 • Многостранни възможности за развитие