Старши оператор - отдел Обучения - Sofia, Bulgaria

JOB.TITLE

 • OU.DIVISION

 • EMPLOYMENT.TYPE

 • OU.LOCATION
Основни отговорности:

Като Старши оператор в отдел Обучения, Вие ще играете ключова роля в обучението на нови и настоящи колеги и ще имате възможноста активно да участвате в формирането на бъдещето на нашата организация, като споделяте идеи и предложения за постоянно усъвършенстване.
 
По-конкретно:
 • Обучение на новопостъпили колеги

 • Преобучение на настоящи колеги

 • Участие в дискусии и разследвания при клиентски оплаквания

 • Създаване, промяна и превод на работни инструкции и процедури

 • Въвличане в сертификационният процес

 • Ревизии и подобрения на сертифицационни тестове

 • Участие в координацията на ученици по време на летните практики и стажове

 • Ревизии и подобрения на обучителни планове

Вашият профил:

 • Мотивация за развитие и желание за надграждане на знанията и уменията

 • Отлични комуникационни умения

 • Умение за точно и ясно предаване на информация, свързана с работните процеси

 • Силно желание за обучаване на колеги. Предишен опит в обучението в работна среда е предимство

 • Силно желание за участие в развиване на обучителни програми и материали

 • Добро владеене на английски език и готовност за повишаване на нивото на езика

 • Готовност и силен интерес за повишаване на техническите компетенции

 • Проактивно поведение и самостоятелност
 • Добри познания по Excel и Word

Ние предлагаме:

 • Предизвикателна работа в динамична високотехнологична международна среда
 • Приятна, екипно ориентирана и професионална атмосфера в плоска структурирана организация
 • Многостранни възможности за развитие